ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554
ประจำเดือนเมษายน 2554
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 126.232 126.173 0.059 0.05
อุตรดิตถ์ 40.542 45.615 -5.072 -11.12
สุโขทัย 42.879 48.116 -5.238 -10.89
ตาก 61.011 53.851 7.161 13.30
กำแพงเพชร 161.213 80.573 80.640 100.08
พิจิตร 47.632 120.996 -73.364 -60.63
เพชรบูรณ์ 78.512 86.288 -7.776 -9.01
นครสวรรค์ 204.726 221.235 -16.510 -7.46
รวมท้องที่ภาค 7 762.747 782.847 -20.100 -2.57