ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554
ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 242.359 277.458 -35.099 -12.65
อุตรดิตถ์ 59.814 72.570 -12.756 -17.58
สุโขทัย 68.427 134.224 -65.797 -49.02
ตาก 88.552 89.109 -0.557 -0.63
กำแพงเพชร 142.991 116.425 26.566 22.82
พิจิตร 88.837 82.538 6.299 7.63
เพชรบูรณ์ 135.052 111.669 23.383 20.94
นครสวรรค์ 386.235 309.331 76.903 24.86
รวมท้องที่ภาค 7 1,212.267 1,193.325 18.942 1.59