ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554
ประจำเดือนมิถุนายน 2554
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 124.878 121.648 3.230 2.66
อุตรดิตถ์ 41.440 37.952 3.488 9.19
สุโขทัย 47.875 39.739 8.135 20.47
ตาก 59.234 60.654 -1.420 -2.34
กำแพงเพชร 115.733 117.443 -1.710 -1.46
พิจิตร 51.951 46.369 5.583 12.04
เพชรบูรณ์ 78.846 69.597 9.250 13.29
นครสวรรค์ 186.530 187.335 -0.805 -0.43
รวมท้องที่ภาค 7 706.487 680.736 25.751 3.78