ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554
ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 116.138 113.731 2.407 2.12
อุตรดิตถ์ 46.583 35.438 11.145 31.45
สุโขทัย 40.703 40.612 0.091 0.22
ตาก 57.025 57.539 -0.515 -0.89
กำแพงเพชร 115.559 128.595 -13.036 -10.14
พิจิตร 54.817 54.825 -0.008 -0.01
เพชรบูรณ์ 76.250 66.540 9.710 14.59
นครสวรรค์ 140.171 164.063 -23.892 -14.56
รวมท้องที่ภาค 7 647.246 661.343 -14.097 -2.13