ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2554
ประจำเดือนกันยายน 2554
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 129.097 121.179 7.918 6.53
อุตรดิตถ์ 45.766 39.589 6.177 15.60
สุโขทัย 50.307 44.263 6.044 13.65
ตาก 62.163 51.358 10.804 21.04
กำแพงเพชร 114.196 125.044 -10.847 -8.67
พิจิตร 74.433 57.024 17.409 30.53
เพชรบูรณ์ 77.512 70.088 7.425 10.59
นครสวรรค์ 178.771 162.310 16.461 10.14
รวมท้องที่ภาค 7 732.246 670.854 61.392 9.15