ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2556
ประจำเดือนตุลาคม 2555
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 140.221 110.001 30.220 27.47
อุตรดิตถ์ 49.401 44.635 4.766 10.68
สุโขทัย 63.737 48.661 15.076 30.98
ตาก 79.478 49.260 30.217 61.34
กำแพงเพชร 121.805 105.587 16.218 15.36
พิจิตร 83.354 53.901 29.454 54.64
เพชรบูรณ์ 79.502 70.814 8.687 12.27
นครสวรรค์ 214.740 113.661 101.079 88.93
รวมท้องที่ภาค 7 832.237 596.521 235.716 39.52