ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2556
ประจำเดือนมกราคม 2556
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 179.655 147.848 31.807 21.51
อุตรดิตถ์ 57.880 52.583 5.297 10.07
สุโขทัย 57.150 47.202 9.947 21.07
ตาก 77.045 61.998 15.047 24.27
กำแพงเพชร 179.519 158.786 20.733 13.06
พิจิตร 75.347 54.772 20.575 37.57
เพชรบูรณ์ 93.179 83.088 10.091 12.14
นครสวรรค์ 199.081 189.187 9.894 5.23
รวมท้องที่ภาค 7 918.856 795.465 123.391 15.51