ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2556
ประจำเดือนมีนาคม 2556
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 237.304 268.883 -31.579 -11.74
อุตรดิตถ์ 92.362 71.235 21.127 29.66
สุโขทัย 95.283 85.218 10.064 11.81
ตาก 90.191 88.770 1.421 1.60
กำแพงเพชร 176.291 192.441 -16.150 -8.39
พิจิตร 99.601 103.330 -3.729 -3.61
เพชรบูรณ์ 142.882 156.223 -13.341 -8.54
นครสวรรค์ 256.132 273.383 -17.251 -6.31
รวมท้องที่ภาค 7 1,190.045 1,239.483 -49.438 -3.99