ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2556
ประจำเดือนเมษายน 2556
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 194.845 154.023 40.822 26.50
อุตรดิตถ์ 68.505 54.017 14.488 26.82
สุโขทัย 76.757 63.782 12.975 20.34
ตาก 82.285 75.303 6.982 9.27
กำแพงเพชร 208.762 181.121 27.641 15.26
พิจิตร 106.727 66.886 39.841 59.57
เพชรบูรณ์ 111.517 89.170 22.347 25.06
นครสวรรค์ 224.817 286.845 -62.028 -21.62
รวมท้องที่ภาค 7 1,074.216 971.148 103.068 10.61