ผลการจัดเก็บภาษีสรรพากรปีงบประมาณ 2556
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
หน่วย : ล้านบาท
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ จัดเก็บปีนี้ จัดเก็บปีที่แล้ว เปรียบเทียบปีนี้กับปีก่อน
สูง (ต่ำ) กว่า อัตรา (%)
พิษณุโลก 250.307 208.152 42.154 20.25
อุตรดิตถ์ 102.362 67.999 34.364 50.54
สุโขทัย 88.379 76.306 12.073 15.82
ตาก 121.632 93.859 27.773 29.59
กำแพงเพชร 176.294 151.176 25.118 16.61
พิจิตร 111.691 122.418 -10.727 -8.76
เพชรบูรณ์ 145.338 126.385 18.953 15.00
นครสวรรค์ 616.140 340.752 275.388 80.82
รวมท้องที่ภาค 7 1,612.143 1,187.047 425.096 35.81