ทั่วโลก Search พยายามค้นหา คำว่า ภาสี ให้ใส่ ภาสี?
 
 
 
เกี่ยวกับ สท.สมุทรสาคร
วิศัยทัศน์  
ทำเนียบสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร  
โครงสร้างการบริหาร  
พื้นที่ความรับผิดชอบ  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
ผลการจัดเก็บภาษี
ห้องข่าว
แผนผังเว็บไซต์
Web Services
สรรพากรสาส์น

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

Untitled Document
โครงสร้างอัตรากำลังข้าราชการและลูกจ้างที่อยู่ปฏิบัติราชการจริง
ลำดับที่
ตำแหน่ง
จำนวน
1
    สรรพากรพื้นที่
1
2
    สรรพากรอำเภอ
8
3
    นักวิชาการสรรพากร
15
4
    นักวิชาการภาษี
4
5
    นิติกร
8
6
    เจ้าหน้าที่สรรพากร
11
7
    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
19
8
    เจ้าหน้าที่บริหารงานสรรพากร
8
9
    เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
1
10
    เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ
0
11
    เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
0
12
    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
0
13
    เจ้าหน้าที่ธุรการ
3
14
    เจ้าหน้าที่พัสดุ
1
15
    เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
10
16
    เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
3
17
    ลูกจ้างประจำ
17
18
    ลูกจ้างชั่วคราว
3
รวม
112
ปรับปรุงล่าสุด :

Last update : Thursday, November 17, 2005
Navigator :  สท.สมุทรสาคร > เกี่ยวกับ สท.สมุทรสาคร > โครงสร้างอัตรากำลัง