เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


Untitled Document

---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ -----

:: ::

 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
วารสารสรรพากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 273 )
ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
ประมวลรัษฏากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ปฎิทินภาษีอากร
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
เปิดให้บริการ Download แล้ววันนี้ RD Smart Tax Application
ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ทำอย่างไรให้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้สะดวกและมีความปลอดภัย
คู่มือสำหรับประชาชน ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานบัญชีตัวแทน กรอบการเจรจาภาษีซ้อน ผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี คืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
1161 RD Call Center RD AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรรพากรสัมพันธ์ ROH สรรพากรสาส์น SMEs
สมาคมข้าราชการสรรพากร ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสรรพากร e-tax info ศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาคหญิงชาย Youth Club RD Society Club
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บริการ 3 กรมภาษี


Last update :
 Thursday, October 13, 2016