เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ -----
ขอเชิญชวนยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ครึ่งปีภาษี 2559 (ภ.ง.ด .94)
 

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคมคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2559
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558
วารสารสรรพากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 273 )
ยื่นแบบผ่านอินเตอร์ เน็ต
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
ประมวลรัษฏากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ปฎิทินภาษีอากร
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
เปิดให้ บริการ Download แล้ววันนี้ RD Smart Tax Application
ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน
ทำอย่างไรให้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้สะดวกและมีความปลอดภัย

Last update :
 Wednesday, October 18, 2017