เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ -----
 

รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560
วารสารสรรพากร ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
ประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 273 )
ยื่นแบบผ่านอินเตอร์ เน็ต
ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์
ประมวลรัษฏากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์
ปฎิทินภาษีอากร
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
เปิดให้ บริการ Download แล้ววันนี้ RD Smart Tax Application
ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน
ทำอย่างไรให้สามารถใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้สะดวกและมีความปลอดภัย

Last update :
 Wednesday, December 13, 2017