เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร ๒ -----
 

คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง บริการให้คำปรึกษาความรู้ด้านภาษี เชื่อมโยง ๓ กรมภาษี เพื่อผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2560

Last update :
 Wednesday, April 18, 2018