ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

ธรรมะสวัสดี ..( ฉบับที่หนึ่งร้อยสิบสี่) ( ๑ กันยายน )

ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแด่ … พวกเรา ..” สรรพากรทุกท่าน

ธรรมะสวัสดี ฉบับที่ ๑๑๙ วันนี้ขอนำเสนอทุกปัญหามีคำตอบ

เรื่องเกี่ยวกับ...การบนบานศาลกล่าว...

ซึ่งถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล

เพื่อให้ความกระจ่างแจ้ง..ในประเด็นปัญหานี้...

ตามหลักพระพุทธศาสนา...

สอนให้มนุษย์ทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง

ในชีวิตที่แต่ละคนแต่ละท่านมีความสุข ความสำเร็จต่าง ๆ

ล้วนเกิดจากเหตุที่เราประกอบขึ้น

หาใช่เพราะ..... เชื่อว่า....

“ ...มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บนบานศาลกล่าวแต่อย่างใดไม่.. ”

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อว่า...

สิ่งที่เราบนบานไว้เป็นจริง...

เป็นเพราะว่า...ช่วงนั้น..ขณะนั้น..เวลานั้น...

กรรมดีให้ผล...เกิดจากเหตุที่เราประกอบคุณงามความดี...

และตั้งใจปรารถนาอย่างแรงกล้า...

ความสุข..ความสำเร็จ..สมปรารถนา...จึงบังเกิดขึ้น

ในขณะนั้น...

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว...

ผล...จะเกิดขึ้นมาได้...เพราะมาจากเหตุ...ที่เรากระทำ...

ถ้าเหตุดี...ผลก็ออกมาดี...และสมเหตุสมผลกัน...

เช่น...บางคนได้แต่อ้อนวอนให้เทวดามาช่วย..
โดยได้แต่งอมืองอเท้า..ไม่ยอมลงมือทำอะไรเลย...

ถามว่า..เขาจะประสบผลสำเร็จได้หรือไม่...

ตอบได้เลยว่า....เกิดขึ้นได้ ๑ ในล้าน...

นักปราชญ์ท่านหนึ่งกล่าวไว้น่าคิดว่า

เป็นเรื่องของ “ การเสาะหา ” ไม่ใช่ “ เกิดมาเป็น ”

เป็นเรื่องของ “ การต่อสู้ ” ไม่ใช่ “ นั่งดูดวง ”

เป็นเรื่องของ “ ความเชี่ยวชาญ ” ไม่ใช่ “ โชคช่วย ”

เป็นเรื่องของ “ การฝึกฝน ” ไม่ใช่ “ บุญหล่นทับ ”

เป็นเรื่องของ “ ความสามารถ ” ไม่ใช่ “ วาสนา ”

เป็นเรื่องของ “ พรแสวง ” ไม่ใช่ “ พรสวรรค์ ”

เป็นเรื่องของ “ การกระทำ ” ไม่ใช่ “ บนบาน ”

จะเห็นได้ว่า ความสำเร็จของคน...หาได้มาจากสิ่งภายนอกไม่...

แต่มาจาก...ตัวเราเอง...ทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้น ขอให้เชื่อมั่นเถอะว่า...

ความสุข ความสำเร็จที่เราปรารถนา..

ในความเป็นจริงแล้ว...มาจากตัวเรา...

มาจากคุณงามความดีของเรา..ที่เราได้ตั้งใจ..ลงมือปฏิบัติ..

ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาเตือนใจตนเองว่า...

อย่าเพิ่งเชื่อ..เพียงเพราะ...

เคยได้ยินได้ฟังมา ได้พบได้เห็นมา ได้ศึกษาเล่าเรียนมา

ได้พิจารณาด้วยเหตุผลหรือแม้ได้คิดค้นทดลองแล้ว

สรุปว่า “ อย่ารีบปิดประตูปัญญา ”

ไม่ว่ากรณีใด ๆ คิดพิจารณาทบทวนดูก่อน ตามเหตุตามผล

ดังนั้น ในประเด็นปัญหาที่ว่า...การแก้บนจะต้องทำอย่างไร ?

สำหรับในประเด็นนี้...พึงเข้าใจว่า...

การบนบาน..ก็มีข้อดี...

คือ..เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับตนเองอีกวิธีหนึ่ง

ที่จะช่วยทำให้เราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆได้

เพราะเหมือนกับว่า...เรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่าง..คอยคุ้มกัน..

จึงทำให้สามารถบรรลุถึงจุดหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จ

อย่างเช่นว่า...

บนบานว่า...ถ้าสอบได้ขั้นนี้..จะทำอย่างนี้ให้...

ก็ถือว่า..เป็นเคล็ดลับที่ดีที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้..

แต่ในกรณีที่บนบานแล้ว...

ไม่ประสบผลสำเร็จ...การแก้บนจะต้องทำอย่างไร ?

คำตอบง่าย ๆ เลย..ก็คือ..

“ ...แก้ที่ตนเองก่อน.. ”

เราก็ต้องมาดูว่า...เรามีสิ่งใดที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่...

ที่ทำได้ไม่เต็มที่....ก็แก้ไข....ปรับปรุงตนเองใหม่...

การบนบานเช่นนี้...

ก็ถือว่า...สมเหตุสมผลดี...

เพราะถือว่า...เป็นการให้กำลังใจตนเองอีกวิธีหนึ่ง

ถ้าหากเราจำไม่ได้ว่าบนไว้ที่ไหนบ้าง ?

และบนว่าจะถวายอะไรไว้บ้าง ?

วิธีง่าย ๆ อีกเช่นกัน...

ก็คือ..การแก้บนกับพ่อ-แม่ดีที่สุด..

เพราะพ่อแม่เป็นทั้งพระพรหม เป็นทั้งเทวดาของลูก

ไม่ต้องไปแก้ที่ไหน...ไม่ต้องไปบนบานที่ไหน..

บนบาน..กับพ่อ-แม่

แก้บน..กับพ่อ – แม่..ดีที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด..

การเลี้ยงดูพ่อ-แม่..การดูแลเอาใจใส่พ่อ-แม่...

เป็นวิธีแก้บนที่ดีที่สุด...

แม้ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ตาม...

ขอเจริญพร
( พระมหาสำราญน้อย ถิรธมโม )
และคณะวิทยากรพุทธสมาคมจังหวัดสมุทรสง
คราม

 

 

 


Last update : Tuesday, November 4, 2008