เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

      - ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
      - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
      - ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 1 อัตรา
     - สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1 ให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2557 และชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนอกสถานที่ ในวันเวลา ดังนี้

ลำดับ หน่วยให้บริการ วัน เดือน ปี เวลา
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 5-6 มีนาคม 2558 วันเวลาราชการ
2 มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา 12-13 มีนาคม 2558 วันเวลาราชการ
3 โรงพยาบาลสงขลา (เกาะยอ) 25-31 มีนาคม 2558 วันเวลาราชการ
4 ศาลากลางจังหวัดสงขลา 23-25 มีนาคม 2558 วันเวลาราชการ
5 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสงขลา 23-31 มีนาคม 2558 10.00 น. - 18.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการและประชาสัมพันธ์ โทร 074-222100 ต่อ 2168
Last update :
 Friday, March 27, 2015