เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


Untitled Document
 
 • รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนเมษายน 2561
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559
 • ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 • ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2
 • ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ
 •  


   
  ผู้ช่วยฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจังหวัด
  เคลื่อนที่ฯ ณ โรงเรียน ตชด.บ้านทุ่งสบายใจ

   
  สัมมนาหลักสูตร การยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ผ่านทางระบบ
  อินเทอร์เน็ต และการปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชี
   
  บริการรับยื่นแบบ ภ.ง.ด.90,91 ปีภาษี 2560
  ผ่านทาง Internet นอกสถานที่


  Last update :
   Thursday, May 24, 2018