เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


Untitled Document
 
 • รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)
 • รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนกันยายน 2560
 • ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559
 • ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 • ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2
 • ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ
 •  


   
  โครงการสอนภาษีสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560
  ณ โรงเรียนวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

   
  บริการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91
  ปีภาษี 2559 ทาง Internet นอกสถานที่
   
  โครงการสัมมนาเรื่อง ก้าวไกล มั่นใจ
  เมื่อร้านทองเป็นนิติบุคคล


  Last update :
   Thursday, December 14, 2017