เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


Untitled Document
 

          สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา1 ให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560
และชำระภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตนอกสถานที่ ในวันเวลา ดังนี้

 
ลำดับ หน่วยให้บริการ จำนวนวัน วัน เดือน ปี เวลา
1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังใหม่) 5 วัน 5-9 มีนาคม 2561 วันเวลาราชการ
2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 5 วัน 12-16 มีนาคม 2561 วันเวลาราชการ
3 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาสงขลา 5 วัน 19-23 มีนาคม 2561 10.00 น. - 18.30 น.

 
 • รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนมกราคม 2561
 • ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 • รายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)
 • ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2559
 • ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ
 • ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
 • ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2
 • ประกาศ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ
 •  


   
  สรรพากรพื้นที่สงขลา1 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

   
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์น้องพี่ สท.สงขลา1
  พร้อมทั้งรณรงค์กระตุ้นประชาชนเสียภาษี
   
  โครงการสอนภาษีสำหรับเยาวชน ประจำปี 2560
  ณ โรงเรียนวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา


  Last update :
   Tuesday, February 27, 2018