ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.สงขลา 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ผลการจัดเก็บภาษี
รู้จักเมืองหาดใหญ่
สายตรงสรรพากรพื้นที่สงขลา2
แผนผังเว็บไซต์

Tax School

ราชการใสสะอาด-กรมสรรพากร
 
Untitled Document
   
   
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ  
  ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ Particle Board 25 และเก้าอี้มีล้อ  
  ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่2  
     
  ผู้เสียภาษีขอขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สงขลา2  
  ผู้เสียภาษีชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สงขลา2  
    
  ระบบส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
  สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91  
  หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะบิดา-มารดา(ลย.03)  
  ตรวจสอบรายชื่อมูลนิธิฯ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้  
       
  คู่มือประชาชน  
  แนะนำเว็บไซท์  
  บริการ download
 
 
         
 
Your Visitor :

Last update: Fri, Nov 21, 2014
Navigator :  ::สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2::