ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.สงขลา 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ผลการจัดเก็บภาษี
รู้จักเมืองหาดใหญ่
สายตรงสรรพากรพื้นที่สงขลา2
แผนผังเว็บไซต์ราชการใสสะอาด-กรมสรรพากร
 
Untitled Document
  ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 3) ลว. 8 พ.ค.62
  ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ครั้งที่ 2) ลว. 5 เม.ย.62
  ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ลว.1 มี.ค. 62)
 
  e-filling ยื่นแบบ- ชำระภาษีออนไลน์
  ระบบส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91
  หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะบิดา-มารดา(ลย.03)
  ตรวจสอบรายชื่อมูลนิธิฯ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
   
  คู่มือประชาชน
  แนะนำเว็บไซท์
  บริการ download 
Your Visitor :

Last update: March 07, 2019
Navigator :  ::สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2::