ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.สงขลา 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ผลการจัดเก็บภาษี
รู้จักเมืองหาดใหญ่
สายตรงสรรพากรพื้นที่สงขลา2
แผนผังเว็บไซต์

Tax School

ราชการใสสะอาด-กรมสรรพากร
 
Untitled Document
   
   
   
       
   

   
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2  
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ครั้งที่ 1/2560 (ลว. 24 เม.ย.60)  
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสรรพากร  
     
  ผู้เสียภาษีขอขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สงขลา2  
  ผู้เสียภาษีชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สงขลา2  
    
  ระบบส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
  สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91  
  หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะบิดา-มารดา(ลย.03)  
  ตรวจสอบรายชื่อมูลนิธิฯ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้  
       
  คู่มือประชาชน  
  แนะนำเว็บไซท์  
  บริการ download
 
 
         
   
     
     
     
    
   
     
     
     
       
   
       
     
 
         
 
Your Visitor :

Last update: Nov 16, 2016
Navigator :  ::สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2::