ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.สงขลา 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ผลการจัดเก็บภาษี
รู้จักเมืองหาดใหญ่
สายตรงสรรพากรพื้นที่สงขลา2
แผนผังเว็บไซต์

Tax School

ราชการใสสะอาด-กรมสรรพากร
 
Untitled Document
      
  ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ (28 ส.ค.57)  
  ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาพนักงานับรถยนต์ราชการ (ลว.12 ก.ย.56)  
     
  ผู้เสียภาษีขอขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สงขลา2  
  ผู้เสียภาษีชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สงขลา2  
    
  ระบบส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  
  สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91  
  หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะบิดา-มารดา(ลย.03)  
  ตรวจสอบรายชื่อมูลนิธิฯ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้  
     
       
  แนะนำเวปไซต์  
   
         
 
Your Visitor :

Last update: Fri , Nov 16, 2012
Navigator :  ::สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2::