ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.สงขลา 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ผลการจัดเก็บภาษี
รู้จักเมืองหาดใหญ่
สายตรงสรรพากรพื้นที่สงขลา2
แผนผังเว็บไซต์ราชการใสสะอาด-กรมสรรพากร
 
Untitled Document
  ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ลว.2 มิ.ย. 60)
     
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
   
  ผู้เสียภาษีขอขอบคุณการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สงขลา2
     
  ผู้เสียภาษีชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สงขลา2
 
  
  e-filling ยื่นแบบ- ชำระภาษีออนไลน์
  ระบบส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี ภ.ง.ด. 90,91
  หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะบิดา-มารดา(ลย.03)
  ตรวจสอบรายชื่อมูลนิธิฯ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
     
  คู่มือประชาชน
  แนะนำเว็บไซท์
  บริการ download
     
      

 
 

 

 

 

 

 
Your Visitor :

Last update: Nov 16, 2016
Navigator :  ::สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2::