ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.สงขลา 2
ประวัติหน่วยงาน  
โครงสร้างการบริหาร  
ผู้บริหาร  
ทำเนียบผู้บริหาร  
โครงสร้างอัตรากำลัง  
พื้นที่รับผิดชอบ  
เบอร์โทรศัพท์  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ผลการจัดเก็บภาษี
รู้จักเมืองหาดใหญ่
สายตรงสรรพากรพื้นที่สงขลา2
แผนผังเว็บไซต์ราชการใสสะอาด-กรมสรรพากร
 
Untitled Document
 
รายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2
878 อาคารสรรพากร ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์เบอร์กลาง (074)273-800  Fax. (074)273-845
ส่วน/ฝ่ายงาน
โทรสายตรง 
โทรภายใน 
IP Phone
โทรสาร
 
สรรพากรพื้นที่สงขลา 2
(074) 273-806
3806
2834
(074) 273-845
 
      หน้าห้อง
(074) 273-807
3807
1813
 
 
(074) 273-808
3808
 
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ (กันยา  กองขุนชาญ)
(074) 273-850
3850
 
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ (ดรุณี จิระวิบูลย์รัตน์ )
(074) 273-817
3817
 
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ (อัจนา  นพคุณขจร)
(074) 273-849
3849
 
ผู้ช่วยสรรพากรพื้นที่ (นพวรรณ  ตั้งสกุล )
(074) 273-801
3801
 
ส่วนบริหารงานทั่วไป
2836
(074) 273-845
 
     งานธุรการ
(074) 273-844
3844
 
     งานคลัง
(074) 273-847
3847
4869
 
     งานพัสดุ
(074) 273-848
3848
4876
 
     งานบริการผู้เสียภาษี
(074) 273-842
3842
 
 
(074) 273-843
3843
 
 
(074) 273-908
3908
 
     งานบริการแบบแสดงรายการภาษี
(074) 273-846
3846
 
ส่วนวางแผนและประเมินผล
2833
(074) 273-816
 
หัวหน้าส่วนวางแผนและประเมินผล
(074) 273-817
3817
 
     ส่วนวางแผนและประเมินผล
(074) 273-818
3818
 
 
(074) 273-819
3819
 
     งานสืบสวน
(074) 273-815
3815
 
หัวหน้าทีมบริหารงานสำรวจ
(074) 273-813
3813
 
     งานบริหารงานสำรวจ
(074) 273-814
3814
 
ส่วนกฏหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
4870
 
หัวหน้าส่วนกฎหมายฯ
(074) 273-850
3850
 
     ฝ่ายกฏหมายฯ
(074) 273-851
3851
 
 
(074) 273-852
3852
 
ส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี
1814
 
หัวหน้าส่วนกรรมวิธีและคืนภาษี
(074) 273-820
3820
 
      งานกรรมวิธี
(074) 273-802
3802
 
 
(074) 273-805
3805
 
      งานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(074) 273-804
3804
 
      งานคืนภาษี
(074) 273-803
3803
 
 
3909
 
 
3910
 
ส่วนกำกับดูแลผู้เสียภาษี
 
หัวหน้าทีมกำกับ ก 01 
(074) 273-821
3821
4873
 
     ทีมกำกับ ก 01 
(074) 273-822
3822
 
 
(074) 273-823
3823
 
หัวหน้าทีมกำกับ ก 02 
(074) 273-835
3835
 
     ทีมกำกับ ก 02
(074) 273-833
3833
4874
 
 
(074) 273-834
3834
 
หัวหน้าทีมกำกับ ก 03 
(074) 273-825
3825
 
     ทีมกำกับ ก 03
(074) 273-828
3828
4873
 
 
(074) 273-829
3829
 
หัวหน้าทีมกำกับ ก 04 
(074) 273-839
3839
 
     ทีมกำกับ ก 04 
(074) 273-840
3840
4875
 
 
(074) 273-841
3841
 
หัวหน้าทีมกำกับ ก 05
(074) 273-810
3810
 
     ทีมกำกับ ก 05
(074) 273-809
3809
4872
 
 
(074) 273-811
3811
 
หัวหน้าทีมกำกับ ก 06
(074) 273-838
3838
 
     ทีมกำกับ ก 06
(074) 273-836
3836
2835
 
 
(074) 273-837
3837
 
หัวหน้าทีมกำกับ พ 01
(074) 273-830
3830
 
     ทีมกำกับ พ 01
(074) 273-831
3831
 
 
(074) 273-832
3832
 
     ทีมกำกับ คัดเลือกราย
(074) 273-853
3853
4871
 
 
(074) 273-854
3854
 
     ทีมกำกับ ร 01
(074) 273-855
3855
 
ยามรักษาความปลอดภัย (ด้านหลังสำนักงาน) 
(074) 273-911
3911
 
 
 
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่1
(074) 252-039
6911
(074) 252-023
 
 
(074) 252-020
 
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่2
(074) 273-858
6972
(074) 273-860
 
     งานธุรการ
(074) 273-857
3857
 
     งานสำรวจ
(074) 273-856
3856
 
     งานชำระภาษี, งานคืนภาษี
(074) 273-859
3859
 
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ   
(074) 389-189
6910
(074) 389-038
 
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม   
(074) 382-185
6912
(074) 382-192
 
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง   
(074) 251-582
6913
(074) 386-615
 
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ   
(074) 328-030
6914
(074) 328-031
 
 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง   
(074) 501-105
6915
(074) 501-105
 
VAT Refund For Tourists ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่
1854
 
 
 


Last update: Monday, April 25, 2011
Navigator :  ::สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2:: > เกี่ยวกับสท.สงขลา 2 > เบอร์โทรศัพท์