ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับสท.สงขลา 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
ผลการจัดเก็บภาษี
รู้จักเมืองหาดใหญ่
สายตรงสรรพากรพื้นที่สงขลา2
แผนผังเว็บไซต์ราชการใสสะอาด-กรมสรรพากร
 
Untitled Document
 
ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ลว.2 มิ.ย. 60)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง ครั้งที่ 1/2560 (ลว. 24 เม.ย.60)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานสรรพากร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ (ลว.24 พ.ย. 59)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร(ลว. 16 พ.ย. 59)
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ลว. 31 ส.ค. 59)
ประกาศสอบราคาซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ Particle Board 25 และเก้าอี้มีล้อ (ลว. 8 ก.ค. 59)
ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2 (ลว.22 มิ.ย. 59)
ประกาศ การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ (ลว.26 พ.ค. 59)
การขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ครั้งที่ 2
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง ประเภทรถบรรทุก(ดีเซล) ดับเบิ้ลแค็บ
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2558
   
งดการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ราย บ.แอควาฟาร์มบริการ จำกัด
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร ราย บ.แอควาฟาร์มบริการ จำกัด
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร จำนวน 16 ราย (ลว.25-02-2555)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา2 บริการรับแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 นอกเวลาและนอกสถานที่
   
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา2 บริการรับแบบ ภ.ง.ด.90 , 91 นอกเวลาและนอกสถานที่ (21-31 มี.ค. 54)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง (17 ก.พ.54)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสรรพากร (03 ก.พ.54)
   
ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูม (20 พ.ค - 8 มิ.ย.. 53)
โครงการประชาสัมพันธ์และบริการยื่นแบบภ.ง.ด.90/91ทางอินเทอร์เน็ต ปี2553 (15 มี.ค. 53)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2553 (14 ส.ค. 52)
โครงการประชาสัมพันธ์และบริการยื่นแบบภ.ง.ด.90/91 ทางอินเทอร์เน็ต ปี 2552
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (03 ธ.ค. 51)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (25 ส.ค. 51)
ประกาศจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสรรพากร ชั้น1-2 และชั้นP (6 ส.ค. 51)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ (6 ส.ค. 51)
โครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภ.ง.ด.90/91 ทางอินเทอร์เน็ต ปี 2551
ประกาศสอบราคาซื้อคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ (25 ธ.ค. 49)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (18 ธ.ค.49)
ประกาศกรมสรรพากร (สภ.12) เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์หมดความจําเป็นใช้งาน

 

.. เอกสารประกอบ 1... , ...เอกสารประกอบ 2... (03 ต.ค. 49)
ประกาศ จ้างเหมากำจัดปลวกบ้านพักข้าราชการาฯ โดยวิธีตกลงราคา (15 ก.ย.49)
ประกาศ การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโดยวิธีตกลงราคา (5 ก.ย.49)
ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ (31 ส.ค.49)
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ (7 ก.ค.49)
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประเภท เครื่องปรับอากาศแยกส่วน (10 ม.ค.49)
โครงการประชาสัมพันธ์การยื่นแบบภ.ง.ด.90/91 ทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2549
   
   

Last update: Monday , March 7, 2011
Navigator :  ::สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2:: > ข่าวประชาสัมพันธ์