เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ


Un title page
ภาพกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร 5 ธันวา มหาราชา
สัมมนาวิสาหกิจชุมชน
เลี้ยงอาหารเด็กพิการทางสมอง
ประชุม ก.บ.ภ. ปี 2549
กีฬาเเพื่อมวลชล "แชลเลนจ์เดย"ปี 2549
ประชาสัมพันธ์โครงการ "คุณคือคนดีที่เสียภาษีถูกต้อง" ครั้งที่3/2548
ประชาสัมพันธ์โครงการ "คุณคือคนดีที่เสียภาษีถูกต้อง" ครั้งที่2/2548
ประชาสัมพันธ์โครงการ "คุณคือคนดีที่เสียภาษีถูกต้อง" ครั้งที่1/2548
12 สิงหา มหาราชินี
การแข่งกีฬาภายในสรรพากรภาค 6
รองอธิบดีกรมสรรพากรตรวจเยื่ยมสท.สุพรรณบุร
ร่วมโครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล แม่น้ำท่าจีน
รวมพลังแผ่นดิน ร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
กระทรวงการคลังสัญจรครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์โครงการ "คุณคือคนดีที่เสียภาษีถูกต้อง"
 
<<<< ภาพกิจกรรม2550 // ภาพกิจกรรม2548-49

 


Last update : Tuesday, June 19, 2007