ทั่วโลก
 
สรรพากรพื้นที่สุราษฏร์ธานี
หน่วยงานในสังกัด
ผลการจัดเก็บ
ข่าวประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์
ประวัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แผนผังเว็บไซต์
 

การแอบอ้างชื่อผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร

รายละเอียด

ด้วยขณะนี้ได้มีกลุ่มบุคคลอ้างตนว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ต่าง ๆ
โดยใช้ชื่อหลายรูปแบบติดต่อกับผู้ประกอบการ นักธุรกิจในท้องที่ต่าง ๆ เพื่อจำหน่ายหนังสือ
โดยแอบอ้างชื่อผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร
อันเป็นการกระทำที่นอกจากจะสร้างความเสียหายต่อบุคคลที่ถูกแอบบอ้างและภาพลักษณ์ของกรมสรรพากรแล้ว
ยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นการทำลายความสมัครใจในการเสียภาษีของผู้เสียภาษี
ซึ่งกรมสรรพากรไม่มีนโยบายสนับสนุนองค์กรใด ๆ ในลักษณะนี้โดยไม่ประกาศหรือแจ้งหน่วยงานของกรมฯก่อน

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี จึงขอความร่วมือมายังท่าน
เรื่องการแอบอ้างชื่อผู้บริหารระดับสูงของกรมสรรพากร หากพบเห็นการกระทำใด ๆ ในทำนองนี้
ขอได้โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที

โดย : สนง.สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี - เบอร์ติดต่อ : 0-7728-7488

Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี > ข่าวประชาสัมพันธ์