ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับ สท.ตราด
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปงบทดลอง
เว็บไซต์จังหวัดตราด
กระดานถาม-ตอบ
แผนผังเว็บไซต์
มุมภาษาอังกฤษ
 
Untitled Document

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด

ปี 2559

  - พฤษภาคม
  - มิถุนายน
  - กรกฎาคม
  - สิงหาคม
  - กันยายน
  - ตุลาคม

  


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด > สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง