ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับ สท.ตราด
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปงบทดลอง
เว็บไซต์จังหวัดตราด
กระดานถาม-ตอบ
แผนผังเว็บไซต์
มุมภาษาอังกฤษ
 
Untitled Document

 

 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

 
  รหัสหน่วยงาน 0307 กรมสรรพากร  
  รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000300700060  
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด  
     
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
งวดที่ 1-4 งวดที่ 1 งวดที่ 1-12 งวดที่ 1-12
งวดที 5 งวดที่ 2    
งวดที 6      
งวดที 7      
งวดที 8      
งวดที 9      
งวดที 10      
งวดที 11      
งวดที 12      

Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด > สรุปงบทดลอง