ทั่วโลก
 
 
 
เกี่ยวกับ สท.ตราด
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปงบทดลอง
เว็บไซต์จังหวัดตราด
กระดานถาม-ตอบ
แผนผังเว็บไซต์
มุมภาษาอังกฤษ
 

นางผัลย์ศุกา เหลียวตระกูล ผู้ช่วยสรรพากรภาค 5 และคณะ ตรวจราชการ ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ พร้อมมอบนโยบายและชี้แนะแนวทางปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ระหว่างวันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2562


 


Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด > ตรวจราชการภาค5