เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ:: RD activity ::

นายไชยรัตน์ จันทร์เสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี กล่าวต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุงในกิจกรรมเข้าดูการปฏิบัติงานจริงของเจ้าหน้าที่สรรพากรเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีและสำนักงานสรรพากนพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี

นายไชยรัตน์ จันทร์เสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานีครบรอบ 125 ปี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ บริเวณวงเวียนอนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

นายไชยรัตน์ จันทร์เสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี บรรยายในหัวข้อเรื่อง"มาตรการทางด้านภาษีและแนะนำคลีนิคภาษี" เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

นายไชยรัตน์ จันทร์เสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี ร่วมรับฟังการอบรมสัมมนาผ่านระบบ Telepresence ในหัวข้อเรื่อง"สำนักงานบัญชี ก้าวไปพร้อมกับกรมสรรพากร" เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี

นายไชยรัตน์ จันโชติเสถียร สรรพากรพื้นที่อุดรธานี และข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พลับพลาพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 26 ตุลาคม 2560

นายบุญช่วย เหง่าศรี นักวิชาการสรรพากรชำนายการพิเศษสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานีและคณะร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยะมหาราช เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560

หนังสือชมเชยถึงสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

Last update : Thursday, February 1, 2018