เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
Untitled Document Untitled Document
งบทดลองสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ รอบเดือน กรกฎาคม 2559
งบทดลองสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ รอบเดือน มิถุนายน 2559
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)  
ประกาศฯ เรื่อง "ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
  - เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
  - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ เรื่อง "มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน"
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของกรมสรรพากร
ประมวลภาพกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ประมวลภาพกิจกรรม การสัมมนาหลักสูตร "รู้ทัน...กฎหมายใหม่" โดยวิทยากร นายมงคล ขนาดนิด
ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระน้างเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

Last update :
 Tuesday, August 16, 2016