เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
Untitled Document Untitled Document
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ รอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
งบทดลองสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 - กุมภาพันธ์ 2559
รายงานผลการจัดเก็บภาษีเดือนกุมภาพันธ์ 2559
ประกาศฯ เรื่อง "ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน 2 รายการ  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)"
  - เอกสารแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
  - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  - รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ เรื่อง "มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน"
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กันยายน - ธันวาคม 2558
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของกรมสรรพากร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ประมวลภาพกิจกรรม การสัมมนาหลักสูตร "รู้ทัน...กฎหมายใหม่" โดยวิทยากร นายมงคล ขนาดนิด
ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระน้างเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

Last update :
 Thursday, March 24, 2016