เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
Untitled Document Untitled Document
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ รอบเดือน พฤษภาคม 2558
รายงานผลการจัดเก็บภาษีเดือนพฤษภาคม 2558

ประกาศกรมสรรพากร เลขที่๑/๒๕๕๗ เรื่อง " (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบข่ายงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการ "จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์"

ประกาศฯ เรื่อง "การให้บริการรับแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๖ นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ"
ประกาศฯ เรื่อง "การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑) ปีภาษี ๒๕๕๖"
ประกาศฯ เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ"
ประกาศฯ เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด"
ใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลา  "การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.๙๔) ปีภาษี ๒๕๕๖"
ประมวลภาพกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ประมวลภาพกิจกรรม การสัมมนาหลักสูตร "รู้ทัน...กฎหมายใหม่" โดยวิทยากร นายมงคล ขนาดนิด
ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระน้างเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประมวลภาพ สท.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรม "ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ปี3 (RD Smile Family)"
ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการสำนักงานสรรพากรภาค ๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

Last update :
 Wednesday, June 24, 2015