เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ


Untitled Document Untitled Document

ประกาศกรมสรรพากร เลขที่๑/๒๕๕๗ เรื่อง " (ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยายพาหนะขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบข่ายงาน (Terms Of Reference : TOR) โครงการ "จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์"

ประกาศฯ เรื่อง "การให้บริการรับแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๕๖ นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ"
ประกาศฯ เรื่อง "การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.๙๐ และ ภ.ง.ด.๙๑) ปีภาษี ๒๕๕๖"
ประกาศฯ เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ"
ประกาศฯ เรื่อง "สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความสะอาด"
ใกล้สิ้นสุดกำหนดเวลา  "การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี (ภ.ง.ด.๙๔) ปีภาษี ๒๕๕๖"
รายงานผลการจัดเก็บภาษีเดือนสิงหาคม 2556
ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระน้างเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ประมวลภาพ สท.อุตรดิตถ์จัดกิจกรรม "ส่งมอบรอยยิ้มและความรู้สู่สังคม ปี3 (RD Smile Family)"
ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังสรุปผลการตรวจราชการสำนักงานสรรพากรภาค ๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง จังหวัดอุตรดิตถ์ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ประมวลภาพ แชร์บอลเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2556 - 28 พฤษภาคม 2556 ณ สนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ประมวลภาพ โครงการสัมมนา "การจัดทำบัญชีของผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ" เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

Last update :
 Thursday, April 10, 2014