เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
Untitled Document Untitled Document
คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกฯ ของกรมสรรพากร
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
รายงานผลการจัดเก็บภาษีเดือนกรกฎาคม 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2558
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ รอบเดือน พฤษภาคม 2558
 
ประมวลภาพกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗
ประมวลภาพกิจกรรม การสัมมนาหลักสูตร "รู้ทัน...กฎหมายใหม่" โดยวิทยากร นายมงคล ขนาดนิด
ประมวลภาพ เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียติ สมเด็จพระน้างเจ้าฯ พระบรมชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

Last update :
 Monday, August 10, 2015