เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
รายงาน
 
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
         
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2552  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2551  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2551  
   
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2551  
   
   
   
   
         
         
   
   
   
   
   
   
   
   
ปรับปรุงล่าสุด :

Last update : Monday, December 1, 2008
Navigator :  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา > รายงาน    

Last update : Wednesday, February 11, 2009
Navigator :  สรรพากรพื้นที่ยะลา > รายงาน > รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง