เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
Untitled Document

                                                                                                         ::RD Channel:: กรมสรรพากร ทวิตเตอร์ :RSS: The Revenue Department Vat Refund for Tourists FAQ Web Services

ประมวลภาพ

   
   
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ สท. ยะลา    

 


     
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให่นักท่องเที่ยว   แบบแสดงรายการภาษี   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต   ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์   ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์   ภาษีเงินได้นิติบุคคล
โปรแกรมคำนวณภาษีฯสังหาริมทรัพย์   Insight Pasi   บริการให้ความรู้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต   ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    คู่มือสำหรับประชาชน   คู่มือการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย (บ.ช.1)    
        สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี   ภาษีธุรกิจเฉพาะ
        ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสาร ขอคืนภาษี   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
        ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91   อากรแสตมป์
ปรับปรุงล่าสุด :เว็บ หน้าของประเทศไทย    * ค้นหาแบบละเอียด *
Get free counter at Cgi2yoU.com
 

 


Last update : Thursday, December 14, 2017