เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
Untitled Document

                                                                                                         ::RD Channel:: กรมสรรพากร ทวิตเตอร์ :RSS: The Revenue Department Vat Refund for Tourists FAQ Web Services

ประมวลภาพ

 
   
     

     
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให่นักท่องเที่ยว   แบบแสดงรายการภาษี   ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ติดตามขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทางเน็ต   ประมวลรัษฎากรฉบับอิเล็กทรอนิกส์   ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์   ภาษีเงินได้นิติบุคคล
โปรแกรมคำนวณภาษีฯสังหาริมทรัพย์   Insight Pasi   บริการให้ความรู้ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ต   ภาษีมูลค่าเพิ่ม
        คู่มือการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย (บ.ช.1)    
        สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษี   ภาษีธุรกิจเฉพาะ
        ส่ง/ตรวจสอบการส่งเอกสาร ขอคืนภาษี   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
        ข้อคิดสะกิดใจการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91   อากรแสตมป์
ปรับปรุงล่าสุด :เว็บ หน้าของประเทศไทย    * ค้นหาแบบละเอียด *
Get free counter at Cgi2yoU.com
 

 


Last update : Friday, August 23, 2013