เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
Untitled Document
ที่ตั้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา
เลขที่ 3  ถนนวงเวียน 2  ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์  0-7321-4206, 0-7322-2006-7, 0-7322-1511    โทรสาร  0-7321-2012  
 
ปรับปรุงล่าสุด :

Last update : Thursday, March 16, 2006