เมนูปิด

 

 

      ชาวเน็ตไทยเบื่อเว็บไซด์หน่วยงานรัฐ ระบุข้อมูลสุดเชย เว็บสรรพากรเสียภาษีผ่านเน็ตประสบความสำเร็จคนแห่ใช้บริการ เนคเทค ตั้งเป้าปีแพะคนไทยเล่นเน็ต 6 ล้านคน

 

 

      ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เปิดเผยถึงผลสำรวจกลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2545 ด้วยวิธีส่งแบบสอบถามและเก็บข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจำนวน 15,166 คน พบว่าร้อยละ 44.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามสนใจเข้าชมเว็บไซด์ของหน่วยงานรัฐน้อยกว่า 5 ครั้ง/เดือน และกลุ่มอายุต่ำกว่า 20 ปีเป็นกลุ่มอายุที่ไม่เคยคลิกเข้าสู่เว็บไซด์ภาครัฐโดยปัญหาหลักที่สร้างความเบื่อหน่ายให้แก่ผู้เข้าใช้เว็บไซด์รัฐ คือข้อมูลไม่ทันสมัยสูงถึง 57.9%

 

 

      ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวต่อว่าสำหรับวิธีแก้ไขการเมินเว็บไซด์รัฐนั้น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) มีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงเนื้อหาและชื่อเว็บไซด์ เพื่อให้ประชาชนจำง่ายแล้วยังมีนโยบายให้เว็บไซด์รัฐจัดทำ

e - citizen service หรือการบริการผ่านอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนเว็บไซด์ละ 1 บริการด้วย คาดสิ้นปี 46 จะมีบริการภาครัฐออนไลน์ 100 กว่าบริการ ซึ่ง

จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านกว่าเป็น 6 ล้านคน และเข้าสู่เว็บไซด์รัฐมากขึ้น

 

 

      ทั้งนี้ จากการสำรวจพบว่า เว็บไซต์กรมสรรพากรที่ให้บริการยื่นแบบการเสียภาษี ภ.ง.ด. 91 เป็นเว็บไซต์เดียวของรัฐที่ประสบความสำเร็จกับการให้บริการผ่านเน็ตในปีที่ผ่านมา

 

 

ที่มา :หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที่ 29 มกราคม 2546

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007