เมนูปิด

ตารางการจำกัดเพดานอัตราภาษีในประเทศผู้จ่ายค่าสิทธิ

การจำกัดเพดานอัตราภาษีในประเทศผู้จ่ายค่าสิทธิ ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับต่างๆ ถ้าผู้รับค่าสิทธิไม่มีสถานประกอบการถาวรหรือฐานประกอบการประจำอยู่ในประเทศผู้จ่ายค่าสิทธิ ให้ประเทศผู้จ่ายค่าสิทธิมีสิทธิเก็บภาษีได้ตามกฎหมายภายในแต่ต้องไม่เกินเพดานอัตราดังต่อไปนี้

ปรับปรุงล่าสุด: 16-11-2020