เมนูปิด

กรมสรรพากรขอเชิญชวนประชาชนส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบลายผ้า เพื่อจัดทำเป็นเครื่องแบบของข้าราชการ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,000.- บาท สนใจส่งผลงานไปที่สำนักงานเลขานุการกรมสรรพากร ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2272-8315, และ 0-2272-9397 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.rd.go.th

  วัตถุประสงค์
  คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด
  หลักเกณฑ์
  วิธีการและกำหนดเวลาส่งผลงาน
  การพิจารณาตัดสินผลงาน
  การประกาศผลการตัดสิน
  เงินรางวัล
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007