เมนูปิด

** การจัดสัมมนาเกี่ยวกับระบบ VRT **
กรมสรรพากรจะจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
วันที่ 27 สิงหาคม 2547 จัดสัมมนา ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
-ผู้ประกอบการในระบบ VRTเวลา08.30 – 12.00 น.
-ผู้ประกอบการทั่วไปเวลา13.00 – 16.30 น.
วันที่ 6 กันยายน 2547 จัดสัมมนา ณ โรงแรมจอมเทียน ปาล์มบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
-ผู้ประกอบการในระบบ VRTเวลา08.30 – 12.00 น.
-ผู้ประกอบการทั่วไปเวลา13.00 – 16.30 น.
วันที่ 16 – 17 กันยายน 2547 จัดสัมมนา ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 กรมสรรพากร ซอยพหลโยธิน 7 เขตพญาไท กรุงเทพ
วันที่ 16 กันยายน 2547 ผู้ประกอบการในระบบ VRT
-รอบเช้าเวลา08.30 – 12.00 น.
-รอบบ่ายเวลา13.00 – 16.30 น.
วันที่ 17 กันยายน 2547 ผู้ประกอบการทั่วไป
-รอบบ่ายเวลา13.00 – 16.30 น.
วันที่ 24 กันยายน 2547 จัดสัมมนา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
-ผู้ประกอบการในระบบ VRTเวลา08.30 – 12.00 น.
-ผู้ประกอบการทั่วไปเวลา13.00 – 16.30 น.
** หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2272-9475 และ 0-2272-9381 หรือ โทรสารหมายเลข 0-2617-3559 " โดยไม่มีค่าใช้จ่าย "

 

ปรับปรุงล่าสุด: 21-03-2007