เมนูปิด
สถิติการใช้งาน Website กรมสรรพากรปี 2546

สถิติรายเดือน ปี 2546

เดือน / ปี
รายเดือน
Page View
Unique IP
Unique Session
Totals
2,087,548
495,276
1,899,344
ธันวาคม 2546
157,634
33,628
146,077
พฤศจิกายน 2546
113,996
27,071
109,054
ตุลาคม 2546
103,659
27,118
97,561
กันยายน 2546
135,296
35,481
125,374
สิงหาคม 2546
147,462
33,261
132,901
กรกฎาคม 2546
168,268
44,045
148,709
มิถุนายน 2546
121,256
37,558
109,834
พฤษภาคม 2546
125,452
33,017
114,239
เมษายน 2546
113,666
30,212
103,234
มีนาคม 2546
500,211
105,524
446,187
กุมภาพันธ์ 2546
230,494
49,272
210,116
มกราคม 2546
170,154
39,089
156,058

ปรับปรุงล่าสุด: 04-01-2021