เมนูปิด

:: สำหรับผู้บริจาค ::
รายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation
เข้าสู่ระบบ ใช้หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต [กรณีลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่]
สมัครผู้ใช้งาน สำหรับผู้ที่ยังไม่มีหมายเลขผู้ใช้สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถสมัครได้ที่นี่

รู้จัก e-donation
บริจาคผ่าน QR Code
คำถาม-คำตอบ
คู่มือระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) Version 3
 

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021