เมนูปิด

 

ติดตามผลการขอคืนภาษี   กด 9

 

 

     สอบถามข้อมูลการขอคืนภาษีและเช็คส่งไม่ถึงผู้รับ

กด 1

     ตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการขอคืนภาษี

กด 2

     ได้รับเช็คคืนแต่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคาร

กด 3

     เช็คคืนชำรุด/หมดอายุ

กด 4

     เช็คสูญหาย/ผู้ขอคืนไม่ได้รับเช็ค

กด 5

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021