เมนูปิด

FAQ โฉมใหม่ เปิดให้บริการแล้ว

 


 

������������������ กรมสรรพากรได้นำฐานข้อมูล (Knowledge Base) จาก RD Intelligence� Center

ที่ใช้บริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไป มาให้บริการผ่านทาง www.rd.go.th  ในหัวข้อ  FAQ  เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่สนใจด้วยฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

   �����         ขอให้ท่านศึกษาวิธีการใช้งานจาก "คู่มือการใช้งาน" เพื่อความเข้าใจในวิธีการใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

 

RD Call  Center  1161

บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021