เมนูปิด
เตือนภัย!!!
 
 
 

แอบอ้าง 1 :

แอบอ้าง การแจ้งคืนภาษี ผ่านบัญชีธนาคาร และ หลอกโอนเงินทาง ATM
   
 วิธีการหลอกลวง
   
 
1.  
โทรศัพท์ถึงบุคคล โดยมีรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ของบุคคลที่ติดต่อ
   
 
2.  
แจ้งหลักการ และเหตุผล ที่กรมสรรพากร จะดำเนินการ คืนเงินภาษีให้ กรณี ตรวจพบว่า ท่านได้ยื่นแบบ แสดงรายการ ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90,91) ผิดพลาด โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคาร
   
 
3.  
หากผู้เสียหายไม่เชื่อ หรือ ต้องการพิสูจน์ จะมีการทำระบบ ให้โทรศัพท์ โชว์เบอร์ ซึ่งเป็น เบอร์กลาง กระทรวงการคลัง หรือ หน่วยงาน ของกรมสรรพากร (ระบบ ตอบรับ อัตโนมัติ) เพื่อให้ ตรวจสอบ ย้อนกลับได้
   
 
4.  
จากนั้น จะให้ผู้เสียหาย แจ้งเบอร์บัญชี และมักจะหลอกถาม ถึงยอดเงิน คงเหลือ ในบัญชี
   
 
5.  
ให้ผู้เสียหาย ทำกระบวนการ รับเงิน คืนภาษี ผ่านบัญชี ธนาคาร ทางระบบ ATM โดยให้ ดำเนินการผ่าน Menu ภาษาอังกฤษ และให้ทำตาม ขั้นตอน ที่บอกกล่าว อย่างรวดเร็ว
   
 
6.  
ให้กดตัวเลข ยอดบัญชีที่เหลืออยู่ โดยอ้างว่า เป็นการรับรอง ตัวเลข เงินฝาก คงเหลือ ในบัญชี
   
 
7.  
แจ้งเลขที่ บัญชีที่ต้องการให้โอน โดยอ้างว่า เป็นบัญชี คืนภาษี ของ กรมสรรพากร ที่จะตัดจ่าย โอนเงินให้
   
 
8.  
ให้ดำเนินการกด Confirm ตัวเลข และรอรับเงินโอน
   
  
... แต่กระบวนการดังกล่าว ในความเป็นจริง คือ ...
การโอนเงินทั้งหมด ในบัญชีของท่าน
เข้าบัญชี ผู้แอบอ้างทันที ...
   
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-12-2008