เมนูปิด
เตือนภัย!!!
 
 
 

แอบอ้าง 3 :

แอบอ้าง ชื่อกรมสรรพากร ผู้บริหารกรมสรรพากร ข้าราชการกรมสรรพากร
เพื่อให้ ช่วยบริจาคเงิน เป็นทุนการศึกษา หรือ ซื้อสินค้าเพื่อการกุศล
   
 วิธีการหลอกลวง
   
 
1.  
ผู้แอบอ้าง โทรศัพท์ ถึงผู้บริหาร หรือเจ้าของบริษัท ห้าง ร้านต่างๆ
   
 
2.  
เลือกใช้ บุคคลที่มี น้ำเสียง ดูเหมือน ผู้ใหญ่ในวงราชการ เพื่อความน่าเชื่อถือ พร้อม อ้างว่า ตนเองเป็น รองอธิบดีกรมสรรพากร สรรพากรภาค เลขานุการกรม หรือ หัวหน้าส่วนงานต่างๆ ของกรมสรรพากร
   
 
3.  
แจ้งรายละเอียด ของโครงการ องค์กรสาธารณกุศล / สาธารณประโยชน์ และ เชิญชวน หรือ โน้มน้าวให้ บริจาคเงินสนับสนุน
   
 
4.  
พูดจา ขอร้อง แกมบังคับ ให้ช่วยสนับสนุน พร้อมเร่งรัดให้ดำเนินการ
   
 
5.  
หากตกลง จะมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน เพื่อขอรับเงินสนับสนุน ในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินสด หรือ เช็คธนาคาร เป็นต้น
   
 
6.  
เมื่อได้รับเงิน หรือเช็คแล้ว ไม่มีการออกหลักฐาน รับเงินใดๆ ตามที่กล่าวอ้าง หากเป็น เช็คธนาคาร หรือ ตราสารทางการเงินอื่น จะรีบนำไปขึ้นเงินทันที โดยไม่ผ่าน เข้าบัญชีของผู้หนึ่งผู้ใด
   
   
 

ปรับปรุงล่าสุด: 23-12-2008