เมนูปิด

ปิดให้บริการข้อมูลข่าวสารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนักท่องเที่ยวชั่วคราวเนื่องจากมีการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ท่านสามารถเข้าระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มท่องเที่ยวได้ที่http://vrt.rd.go.th/INETVRT/jsp/VRTI0010.jsp

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 01-12-2011