เมนูปิด

เรื่อง กำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.พ.30 และ ภ.ธ.40 สำหรับเดือนภาษีเมษายน 2553 ในเขตกรุงเทพมหานคร

 

        ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 พฤษภาคม 2553 กำหนดให้วันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2553 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม กรมสรรพากรจึงขอประกาศให้ผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานครที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.พ.30 และภ.ธ.40 สำหรับเดือนภาษีเมษายน 2553 สามารถยื่นแบบฯ และชำระภาษีได้ใน วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2553 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 18-05-2010