เมนูปิด

RD Intelligence Center 1161ขยายเวลาการให้บริการ

ทุกวันทำการให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 18.00 น. และขยายเวลาการให้บริการ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563  ถึง  วันที่ 31 สิงหาคม 2563
** เฉพาะวันทำการ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น. ทุกวันทำการ**
** วันเสาร์ ที่ 1, 8, 15, 22 และ 29 สิงหาคม 2563 ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. **
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์  ทั้งนี้ ท่านสามารถรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ และรับเอกสารทางโทรสารได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

RD Intelligence Center 1161

บริการอย่างเป็นมิตร  เพื่อนคู่คิดทางภาษี  

ปรับปรุงล่าสุด: 09-01-2021