เมนูปิด

จดหมายชมเชย 2564

 • ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ
 • ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่ราชบุรี
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 1
 •          จดหมายขอบคุณจากมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน (ฉบับที่ 1); (ฉบับที่ 2)
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน (ฉบับที่ 1); (ฉบับที่ 2); (ฉบับที่ 3); (ฉบับที่ 4)
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน
 •          ชมเชยการทำงานของเจ้าหน้าที่สรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง

ปรับปรุงล่าสุด: 07-01-2021