หากไม่มีโปรแกรมอ่านและจัดเก็บไฟล์ .PDF คลิกที่นี่ เพื่อ Download โปรแกรม ==> Click เพื่อดาวน์โหลด Acrobat Reader XI
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม