นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นประธานการแถลงข่าวการประกาศผลรางวัลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาครัฐดีเด่น ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์