นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงานการประกาศรางวัลโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐดีเด่น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มีนาคม 2546 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์