นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับพร้อมนำชมบูธแสดงนิทรรศการของกรมสรรพากร แก่ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง จากองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ณ กระทรวงการต่างประเทศ