นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร นำชมบูธแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมชี้แจงและตอบข้อซักถาม แก่ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546
ณ กระทรวงการต่างประเทศ