นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับ พร้อมชี้แจงตอบข้อซักถาม แก่ พ.ต.ท. ดร.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์" เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2546 ณ กระทรวงการต่างประเทศ