นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ระหว่างนำชมบูธแสดงนิทรรศการ ของกรมสรรพากรแก่ผู้บริหารระดับสูง จากองค์กรภาครัฐ ทั้งภายในและจากต่างประเทศ