นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล อธิบดีกรมสรรพากร ให้การต้อนรับพร้อมนำชมบูธแสดงนิทรรศการ ของกรมสรรพากร แก่นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมกับผู้บริหารระดับสูง จากองค์กรภาครัฐต่าง ๆ