ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


  สื่อสาส์น...จากใจ RD Call Center 1161
  Web Chat
  ตารางสรุปการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2554
  ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) ขยายเวลการให้บริการ
  "คำถาม Hot Hit ! "
  "ขอคืนเงินภาษี" มีคำตอบ
  การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเตอร์เน็ต ปี 2553
  โค้งสุดท้าย! ซื้อ RMF/LTF ประหยัดภาษี ปี2553
  เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
  สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน"
  เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา
     
     
     
 
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : ศูนย์บริหารข้อมูลสรรพากร โทร. 9720
clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161